You are here: 

 • Home
 


 


 

 • Enhetspatentet og felles europeisk patentdomstol - hvordan vil dette påvirke biotek-bransjen og din virksomhet?

  Norsk Biotekforum og Wikborg, Rein & Co DA Advokat-firma inviterer med dette til "Møteplass IPR" tirsdag 29. april kl. 12.30 - 16.00 i Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, Oslo. Hovedtema for møtet er: Enhetspatentet og felles europeisk patentdomstol - hvordan vil dette påvirke biotek-bransjen og din virksomhet?


  >> Read more06.04.14

 • Innovation House Shanghai may be your springboard into the Chinese market


  China has an immense market and one of the fastest growing economies in the world. If you are a Norwegian entrepreneur or SME with ambitions to develop and grow your business in China, Innovation Norway gives you a chance to take part in the rapid development of the world's second largest market. The Innovation House Shanghai may be your springboard into the Chinese market.


  >> Read more11.03.14

 • The Norwegian Pharmaceutical Pipeline in 2012


  For the sixth consecutive year, the Norwegian Bioindustry Association has compiled the Norwegian Pharmaceutical Pipeline based on Norwegian R&D. The report shows that a total of 18 companies had a pipeline in 2012. There were 12 companies that had ongoing clinical trials (project in phase I-III), while 6 companies only had ongoing pre-clinical studies. This report map both ongoing clinical trials and preclinical studies.

  There are two new companies in the 2012 survey, and a loss of four companies from 2011. There were 51 projects in clinical phases I-III. There is a decrease in the number of projects for all phases compared with 2011.


  >> Read more18.02.14

 • To-årig masterstudium i bioteknologi på Høgskolen i Hedmark


  Høgskolen i Hedmark tilbyr en videreutdanning i bioteknologi og et internasjonalt  masterstudium i næringsrettet bioteknologi. Utdanning av PhD-kandidater gjennomføres i samarbeid med universiteter. Høgskolen i Hedmark, campus Hamar, har en to-årig mastergrad i bioteknologi.


  >> Read more05.02.14

 • Nytt kurstilbud for norske biotek-bedrifter


  Lorange Institute of Business i Zurich har et sterkt norsk og nordisk fokus og innleder nå en kurs-serie som vil kunne inngå i en MBA.  - Det første kurset er ment å være spesielt nyttig for nykommerne i bransjen. Det gir blant annet deltakerne muligheten til å jobbe gjennom konkrete business-cases som de kan ta med seg fra egen virksomhet, forteller Knut Smerud (bildet), som er en av foreleserne.


  >> Read more21.01.14

 • Produksjonslokalene på FHI kan drives av kommersielle aktører


  Norsk Biotekforum, Legemiddelindustrien og Norsk Industri ber helse- og omsorgsminister Bent Høie (bildet) finne en løsning som innebærer at de biofarmasøytiske produksjonslokalene hos Folkehelseinstituttet (FHI) i Oslo kan drives videre av kommersielle aktører.

  Anlegget ble opprinnelig bygget for å produsere vaksiner, men organisasjonene tar til etterretning at det ikke lenger er aktuelt å opprettholde laboratoriet av beredskapshensyn.


  >> Read more12.11.13

 • Nordic Life Science Days presented five Nordic star companies


  The four hosts of the international business meeting Nordic Life Science Days have chosen five corporate organizations highlighted as shining examples in the life science industry. The Norwegian star is PCI Biotech Holding, presented by CEO Per Walday (picture).


  >> Read more15.10.13

 • Styrking av SkatteFUNN er et steg i riktig retning


  Forslaget i Revidert nasjonalbudsjett om å øke rammene for SkatteFunn med 100 mill.kr er et steg i riktig retning, skriver Norsk Biotekforum i et brev til finansminister Sigbjørn Johnsen (bildet) og næringsminister Trond Giske.

  (Foto: Rune Kongsro).


  >> Read more27.05.13

 • Ber FKD lage nytt utkast til bioprospekteringsforskriften


  Fiskeri- og kystdepartementet sendte i desember 2012 ut sitt forslag til ny bioprospekteringsforskrift på høring. Norsk Biotekforum mener at utkastet på vesentlige punkter er uklart, vanskelig å tolke, og lite gjennomtenkt med hensyn på konsekvenser. Norsk Biotekforum vil derfor anbefale at statsråd Lisbeth Berg-Hansen (bildet) utarbeider et nytt utkast. 


  >> Read more06.04.13

 • Forslag om endring av Naturmangfoldloven bør utredes bedre


  Miljøverndepartementet og statsråd Bård Vegar Solhjell (bildet) vil endre Naturmangfoldlovens bestemmelser om tradisjonell kunnskap knyttet til genetisk materiale. Norsk Biotekforum tilrår at lovforslaget i sin nåværende form ikke fremmes for Stortinget før det er bedre utredet.


  >> Read more13.03.13

Showing from 1 to 10 of total 152 articles

External Events

Norwegian Bioindustry Association

Middelthuns gt. 27, Postboks 7072 Majorstuen, NO-0306 Oslo Tel: +47 23 08 88 00 / +47 23 08 88 18 / +47 91 10 54 91 Email: biotek@norskindustri.no Fax: +47 23 08 88 98